BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE I WIELORODZINNE
Zabudowa atrialna 10 domków jednorodzinnych w Łodzi przy ul. Konarowa - Bema
budynek wielorodzinny o 35 mieszkaniach dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie
Budynek wielorodzinny dla Spółdzielni Środowisk Twórczych przy ul. Zamenhofa 14 w Łodzi.
Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne w Łuszczanowicach gm. Kleszczów dla Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Dwa budynki wielorodzinne o 26 mieszkaniach dla Miasta Bełchatów przy ul. Olsztyńskiej w Bełchatowie.
BUDYNKI USŁUGOWO-BIUROWE, SZKOLNICTWO, HOTELOWE
Budynek Wydziału BNZ Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Banacha 1/3 w Łodzi
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy Składowej 41/43 w Łodzi.
Budynek hotelowo-usługowy nad zalewem w Cieszanowicach dla WZMiUW w Piotrkowie Tryb.
Budynek socjalno-biurowy dla Shell-Gas przy ul. Dostawczej 3 w Łodzi
Budynki hotelowe dla BOT Elektrownia Bełchatów w miejscowości Słok k/Bełchatowa

BUDOWY I MODERNIZACJE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Hala wysokiego składowania dla Organica-Car przy Teofilowskiej 54/56 w Łodzi
Modernizacja budynku separatorów P II/8 dla BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Centrum Dystrybucyjne Ikea Hanim Poland w Jarostach.
Budynki Urządzeń Elektrycznych z głównymi nastawniami blokowymi dla bloków 7-12 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Budynek administracyjno-socjalny Kompostowni Odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72 w Łodzi

KOMPLEKSOWE MODERNIZACJE BUDOWLANO-INSTALACYJNE BUDYNKÓW
V Dom Studenta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rodz. Fibaków 5 w Łodzi
Budynek Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 143 w Łodzi.
Budynek dla potrzeb Wydawnictwa Poligrafii i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych przy ul. Tramwajowej 7/9 w Łodzi

INSTALACJE
Wentylacji i klimatyzacji, wod-kan, centralnego ogrzewania, technologiczne, kotłownie, sprężonego powietrza, klimatyzacji w systemach firmy TOSHIBA
Firma wykonuje prefabrykacje i montaż wentylacji w technice ALP.
OBIEKTY REFERENCYJNE
Instalacja wentylacji i klimatyzacji nastawni blokowych blok 7-12 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Instalacja klimatyzacji głównej sali konferencyjnej BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji zaplecza gastronomicznego stołówki dla Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach.
Kotłownia 440 kW na opał drzewny wraz z siecią cieplną preizolowaną i centralnym ogrzewaniem dla Ośrodka Wychowawczego w Łękawie.
Klimatyzacja w systemie TOSHIBA głównego budynku administracyjnego U-11 dla BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Klimatyzacja w systemie TOSHIBA budynku nadzoru inwestorskiego U-72 dla BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Wszystkie instalacje sanitarne w obiektach referencyjnych Firmy